Bemutatkozás

A projekt röviden

A Magyar Kormány a hazai vasúti járműipari kutatás-fejlesztés minőségének és versenyképességének javítása céljából alapította meg a Vasúti Műszaki Vizsgálóközpontot, melynek feladata egy gyorsvasúti tesztpálya-rendszer, valamint egy járművizsgálati laboratórium projekt megtervezése, megépítése és üzemeltetése. Az új kutatás-fejlesztési központ a vasút minden műszaki szakterületét érintő, Európában egyedülálló, szakmai innovációs fejlesztéssel, gyártással, és az üzembehelyezést megelőző vizsgálatokkal kapcsolatos komplex feladatokat old meg.

A vasúti járművek tesztelésére Európában jelenleg csak korlátozottan nyílik lehetőség, a tesztpályák túlterheltsége miatt a járművek átlagosan 3-5 évet várnak a vizsgálatra, aminek eredményeként egy-egy új termék kifejlesztése, majd piaci bevezetése akár 10-15 évig is eltarthat. Tömeges gyártási igény jelentkezésekor az az ország kerül gazdasági és versenyelőnybe, amely a járművek tesztelésére alkalmas létesítményekkel rendelkezik. A Magyar Kormány, felismervén ezt a jelentős piaci rést, valamint a vasúti járműgyártók szakmai igényeit, úgy döntött, beruház egy gyorsvasúti tesztpálya-rendszer felépítésébe. A Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont elsősorban alkalmazott kutatási és ipari fejlesztési célokat szolgáló kutatási infrastruktúraként működik majd.

Magyarországon az IC+ program keretében már 2012-ben megkezdődött a vasúti személykocsik gyártása, melynek sikere kapcsán a Kormány kötöttpályás járműgyártási cselekvési programot fogalmazott meg. A 2016-ban elfogadott Irinyi-tervhez illeszkedve, a VMV a magyar gazdaság hosszú távú növekedésének és versenyképességének – melynek egyik legfontosabb hajtóereje a járműipar – kulcseleme lehet.

Helyszín

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának hatásvizsgálati tanulmánya közel 100 lehetséges térség megvizsgálását követően három potenciálisan alkalmas térséget jelölt meg, azok környezeti, népsűrűségi, geológiai, valamint a VMV adott térségre gyakorolt gazdaságélénkítő hatása alapján. A megvalósítás gazdaságossági, geológiai, közúti, vasúti, légi közlekedéssel történő megközelíthetősége szempontjából a legideálisabb helyszínnek a Mezőtúr-Túrkeve térség bizonyul.

Stratégiai jelentőség

„Európa elsőszámú tesztpályája”

A projekt számos gazdasági, üzleti és társadalmi előnnyel jár, megvalósítása nemzeti érdek.

  • A vasúti tesztpálya létrehozásával Európa egyetlen komplex, a teljes járműnek és valamennyi rendszerelemének a vizsgálatára alkalmas kutatási, fejlesztési és innovációs központja jön létre a vasúti ágazatban.
  • Elősegíti a 2016-ban elfogadott Irinyi-tervben megfogalmazott nemzetgazdasági célok megvalósulását.
  • Hozzájárul ahhoz, hogy a hazai kötöttpályás vasúti járműgyártás rövid időn belül húzóágazattá váljon.
  • A projekt által olyan ipari fejlesztés valósulhat meg, mely nemcsak a hazai kötöttpályás vasúti járműgyártás, hanem más hazai ipari szereplők – pl. hadiipar, textilipar, informatikai ipar, robotizáció stb. – számára ad lehetőséget kutatási, fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenység végzésére.
  • Hozzájárul a foglalkoztatottság növekedéséhez és a projekt térségének fellendüléséhez.

A projekt megvalósulásával a VMV Európa első számú tesztpályájává válik és ezzel egy a világon egyedülálló létesítmény jön létre. Hasonló léptékű vasúti tesztközpont csak az USA-ban és Kínában épült. A VMV a sikeres megvalósítás eredményeként a világ első három vasútipari tesztközpontjai közé kerül be.

Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont

„A projekt küldetése, hogy a Vasúti Műszaki Vizsgálóközpontban akár 430 km/h sebességű gyorsvasúti járművek teljeskörű tesztelésére szolgáló pályahálózat épüljön meg, az Irinyi-tervben elérni kívánt célokhoz igazodva, 2022 év végéig, és ezzel a világon egyedülálló létesítmény jöjjön létre.”